Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Skolas kolektīvs

Pedagoģiskais sastāvs 2018./2019. mācību gadā

Jana Arāja – direktore;

Lolita Drēvermane – direktores vietniece izglītības jomā, vācu valodas skolotāja;

1.klases audzinātāja Inese Krīgena – 1.-4. klašu skolotāja;

2..klases audzinātāja Evita Žeikare – 1.-4. klašu skolotāja;

3.klases audzinātāja Anda Rozentāle - 1.-4. klašu skolotāja

4.klases audzinātāja Inga Grundmane – 1.-4. klašu skolotāja;

5.klases audzinātāja Daira Gulbe - Latviešu valodas, literatūras skolotāja;

6.klases audzinātāja Iveta Salgrāve - Latviešu valodas un literatūras skolotāja un angļu valodas skolotāja;

7.klases audzinātāja Velga Ērgle - dabaszinību cikla skolotāja - ģeorgāfija, bioloģija, kīmija;

8.klases audzinātāja Jana Arāja - direktore;

9.klases audzinātājā   Judīte Sirsniņa – mūzikas skolotāja;

Māra Slapiņa - matemātikas un fizikas skolotāja; 

Vilnis Gailums - sporta skolotājs;  

Anita Maurīte – mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Valija Lukstiņa – mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Juris Bidzāns – mājturības un tehnoloģiju skolotājs;

Aldis Bensons - mājturības un tehnoloģijas skolotājs; 

Ingrīda Vaisjune – vēstures, sociālo zinību skolotāja;

Jēkabs Klīdzējs – informātikas skolotājs;

Inita Grāvere - vizuālās mākslas skolotāja.