Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Aktualitātes

18686

Pētīs un taupīs enerģiju
26.09.2011


Iecavas novada Dzimtmisas pamatskola līdz ar septiņu citu valstu skolām divus gadus aktīvi darbosies programmas „Comenius” finansētā projektā „Enerģijas taupīšana – planētas nākotne tavās rokās”.

Skolas direktore Jana Arāja un viņas vietniece Lolita Krēmere no 6. līdz 11. septembrim  viesojās projekta dalībskolā – Italas pamatskolā Somijā. Šī bija pirmā tikšanās, kuras laikā projekta dalībnieki iepazinās cits ar citu un sagatavoja darbības plānu.

 Stingri noteikumi

Projekta koordinatore ir Turcijas skola, kuras pārstāvis Murats Demirs ir ļoti strikts un prasīgs, tāpēc  darba uzdevumi noteikti visai apjomīgi, stāsta L.Krēmere. Līdz otrajai projekta dalībnieku tikšanās reizei no 30. novembra līdz 4. decembrim Islandē, katrai skolai jāsarīko projekta logo konkurss. Veiksmīgākais logo tiks vests uz Islandi, kur no visiem izraudzīs labāko. Katrai klasei jāsagatavo plakāti  par dabas resursu un enerģijas taupīšanu. Pirmajā posmā skolēni pētīs dabas katastrofas un to cēloņus, lai izprastu klimata pārmaiņu nozīmi.

Jau iepazītā Italas pamatskola ir viena no modernākajām izglītības iestādēm Somijā, kur audzēkņi mācās divās ēkās – viena būvēta no jauna, otra renovēta, veiksmīgi apvienojot senāko un jauno arhitektūru. „Visur jaunākās tehnoloģijas, interaktīvās tāfeles, grāmatu skeneri – projektori, ļoti moderna sporta zāle,” iespaidus apraksta Dzimtmisas pedagoģes.

Vairākums projekta dalībskolu ir nelielas, tajās mācās arī bērni ar īpašām vajadzībām un riska ģimeņu atvases. Lielākā ir Turcijas skola – tajā ir ap 1000 audzēkņu, Italas skolā Somijā – 600, pārējās – no 300 līdz 500 skolēnu. Jau vēstīts, ka Dzimtmisas skolā ir aptuveni 130 audzēkņu.

Turpina „zaļo tēmu”

Projekta mērķis ir izplatīt idejas par enerģijas taupīšanu, pieradināt skolēnus, viņu ģimenes un pedagogus ikdienā ievērot zaļāku dzīvesveidu, lai mazinātu civilizācijas ietekmi uz Zemi un klimata pārmaiņas, skaidro L.Krēmere. Šis projekts paplašina Dzimtmisas skolā jau tradicionālo zaļās izglītības virzienu ar dabas izpēti un vides saudzēšanu. Projekta tēmas iekļaus dažādu mācību priekšmetu saturā.

Skolēniem būs jāizpilda anketa ar jautājumiem par enerģijas taupīšanu ikdienā. „Projekta gaitā mērīsim un salīdzināsim temperatūru klasēs, vērtēsim elektrības patēriņu pa mēnešiem, pētīsim, kā enerģiju izmantot lietderīgāk,” stāsta skolotāja, „iemācīsimies taupīt paši un atgādināsim to citiem. Ja visi tā darīs, planēta būs lielākā drošībā.”

Projekta gaitā pie ārvalstu kolēģiem ciemosies ne tikai Dzimtmisas pedagogi, bet arī skolēni. Paredzētas 11 aktīvāko skolēnu un 13 skolotāju viesošanās projekta dalībskolās. 2013. gada martā projekta dalībnieki pulcēsies Dzimtmisā.

Jālauž priekšstati

Rezultātus un secinājumus pētnieki publicēs gan skolu mājaslapās, gan projekta kopīgajā  mājaslapā. Projekta noslēgumā iecerēts arī sagatavot tematisku DVD. Projekta darba valodas ir angļu un vācu.

Jau pirmajā vizītē nācies lauzt dažu dīvainu priekšstatu, stāsta L.Krēmere. Vācijas skolas pārstāvis brīnījies, ka Latvijas skolēni un pedagogi izmanto profilus sociālajā vietnē facebook.com. Savukārt Dzimtmisas skolotājas pārsteigusi Turcijas koordinatora prasība vēstules sūtīt pa parasto, ne tikai elektronisko pastu. Skolēni vēstulēs cits ciam stāstīs par sevi, skolu, ģimeni, vaļasprieku, kā arī darbošanos šajā projektā.

Projekta darba grupu Dzimtmisas skolā veido visi klašu audzinātāji, sadalot uzdevumus. Informācija par projekta norisi būs pieejama īpašā stendā skolā.

 

Avots: Laikraksta "Bauskas Dzīve" 26.09.2011. numurs.


 
      Atpakaļ