Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
+371 639 46975,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Skolas kolektīvs

Pedagoģiskais sastāvs 2016./2017. mācību gadā

Jana Arāja – direktore;

Lolita Krēmere – direktores vietniece izglītības jomā, vācu valodas skolotāja;

pirmsskolas izglītības grupas skolotāja –  Inta Ozoliņa;

1.klases audzinātāja Natālija Šabanoviča – 1.-4. klašu skolotāja;

2.klases audzinātāja Inga Grundmane - 1.-4. klašu skolotāja;

3.klases audzinātāja Inese Krīgena – 1.-4. klašu skolotāja;

4.klases audzinātāja  Evita Žeikare – 1.-4. klašu skolotāja;

5.klases audzinātāja Sarmīte Kovale - Latviešu valodas un literatūras skolotāja;

6.klases audzinātāja  Jana Arāja - direktore;

7.klases audzinātāja Judīte Sirsniņa - mūzikas skolotāja;

8.klases audzinātājā  Velga Ērgle  – dabaszinību cikla skolotāja -ģeogrāfija,bioloģija, ķīmija; 

9.klases audzinātāja  Māra Slapiņa - matemātikas un fizikas skolotāja; 

Vilnis Gailums - sporta skolotājs;  

Kristīne Vētra – mājturības un tehnoloģiju skolotāja;

Juris Bidzāns – mājturības un tehnoloģiju skolotājs;

Aldis Bensons - mājturības un tehnoloģijas skolotājs; 

Ingrīda Vaisjune – vēstures, sociālo zinību skolotāja;

Jēkabs Klīdzējs – informātikas skolotājs;

Inita Grāvere - vizuālās mākslas skolotāja; 

Iveta Salgrāve - latviešu valodas, literatūras un angļu valodas skolotāja.