Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
+371 639 46975,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Informācija

Dzimtmisas pamatskolas pašvērtējuma ziņojums šeit>>>

Mācību stundu laikus skatīt šeit>>>


Dzimtmisas pamatskolas īstenotās izglītības programmas 2017./2018.mācību gadā:

 Pamatizglītības programma, kods 21011111; licences Nr. V-2213;

 Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611; licences Nr.V-2214, (integrēti divi       izglītojamie - 5. un 8.klasē) ;

 Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas programma, kods 21011811; licences Nr.V-5190, (integrēti divi izglītojamie 3. un 5.klasē).

=