Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Erasmus +

Projekts “Inovatīvu pedagoģisko metožu izmantošana darbā ar lauku reģiona bērniem mācību motivācijas sekmēšanai”

No 2015. gada 1.augusta līdz 2017.gada 1.augustam Dzimtmisas pamatskola realizē Eiropas Savienības mūžizglītības programmas Erasmus+ skolu sektora personāla mācību mobilitātes projektu «Inovatīvu pedagoģisko metožu izmantošana darbā ar lauku reģiona bērniem mācību motivācijas sekmēšanai».

Projekta gaitā ir īstenotas pedagoģiskā personāla mobilitātes divos posmos. Projekta pirmajā posmā no 2015./2016 mācību gadā no 21. līdz 26. septembrim Florencē, Itālijā, notika apmācības kursi «Social Media in the Classroom», kurus apmeklēja Dzimtmisas pamatskolas informātikas skolotājs Jēkabs Klīdzējs. Kursu merķis bija pilnveidot pedagoģiskā personāla zināšanas un kompetences par mūsdienu sociālo mediju izmantošanas iespējām mācību darbā.

2016./2017. mācību gadā tika realizēts projekta otrais posms, kura ietvaros notika mācību mobilitāte, kursi «Innovative Approaches to Teaching» jeb inovatīvas mācīšanas metodes. Šo mobilitāti no 11. līdz 15. jūlijam Čehijā apmeklēja sporta skolotājs Vilnis Gailums. Kursu mērķis bija izzināt pedagoģisko metožu dažādību, labās prakses piemērus, gūt starpkultūru pieredzi, kā arī paplašināt profesionālo kompetenci un uzlabot svešvalodu zināšanas.

Publikācijas par mobilitātēm laikrakstā “Iecavas Ziņas”:

http://iecava.lv/files/pasvaldiba/laikraksts/2015/IZ_09-10-2015_web.pdf

http://iecava.lv/files/pasvaldiba/laikraksts/2016/IZ_29-07-2016.pdf