Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

EKO skola

Ekoskolu programma ir viens no visaptverošākajiem un arīdzan populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā, šajā procesā iesaistot visus skolas dzīvē iesaistītos.

Ņemot vērā skolas seno vēsturi, ir svarīgi saglabāt šo kultūras mantojumu vēl daudzām paaudzēm, tāpēc skolotājas Velgas Ērgles vadībā skolēni aktīvi iesaistās dažādos vides projektos, kas popularizē videi draudzīgu dzīvesveidu. Jau otro gadu pie skolas plīvo Ekoskolu programmas simbols un augstākais apbalvojums - Zaļais Karogs kā apliecinājums par ieguldīto darbu skolas apkārtnes sakopšanā, apstādījumu atjaunošanā un zaļā dzīvesveida popularizēšanā vienaudžu vidū.


EKOPADOMES SASTĀVS

2016. - 2017. mācību gadā 

5.klase : Megija Paula Januševiča, Simona Gabrjune, Estere Tēraudkalna, Loreta Graubiņa.

6.klase: Kristiāna Puka, Diāna Niedra, Dinija Svikša, Laima Auziņa.

7.klase: Kate Monika Korņejeva, Kintija Dubrovska, Paula Emīlija Retiķe, Alise Kante.

8.klase: Monta Šmithena, Sigita Antonoviča, Simona Stūrmane, Madara Januševiča, Daina Auziņa, Linda Čužinska, Laura Saikauska.

9.klase: Sibilla Anna Salgrāve, Kaspars Ziemiņš, Roberts Vorona, Rolands Sopko, Alise Luidmane, Jurģis Jurkovskis, Edijs Puks, Annija Černavska.

Skolotāji: Evita Žeikare, Jana Arāja, Judīte Sirsniņa.

Pašvaldības pārstāvji: Vilnis Gailums.

Vecāki:

Tehniskie darbinieki: V.Murāns, E.Šuplinska.


SKOLAS VIDE UN APKĀRTNE

Dzimtmisas pamatskola atrodas vecā muižas ēkā, kuru, reizē pasargājot no valdošajiem vējiem un automaģistrāles A7 radītajiem izmešu putekļiem, ietver simtgadīga liepu aleja. Skolas fasādes priekšā aug parks, kurā saglabājusies lielākā daļa no vēsturiskā parka stādījumiem, kurš katru gadu tiek papildināts. Absolventi kopā ar vecākiem katru gadu parku papildina ar dekoratīviem stādījumiem, kuru stādīšanu saskaņo ar Iecavas novada dārznieci. Plānojam izveidot skolas parku tādu pašu, kāds tas bijis barona dzīves laikā.

Skolas vides un apkārtnes uzturēšanā nozīmīgas ir sakopšanas talkās, kurās aktīvi piedalās viss skolas kolektīvs, iesaistās arī vecāki un skolas darbinieki. Skolas absolventi 2004./2005. m.g. pašu spēkiem ir izveidojuši bērnu rotaļu un atpūtas laukumu. Pavasaros un rudeņos dabaszinību, vizuālās, sporta stundas notiek ārā, lai mācību vielu tuvinātu reālajai dzīvei. Netālu no skolas atrodas automaģistrāleA7,mežs un pļava. Skolēni, atrodoties skolas teritorijā, var nepastarpināti vērot automaģistrāles ietekmi uz vidi, pļavas flotu un faunu, meža biotopu.

ŪDENS

Skola izmanto ūdeni no dziļurbuma akas. Vislielākais ūdens patēriņš ir virtuvē un sanitārajos mezglos. Skolas teritorijā atrodas arī divi dīķi. Dīķos dzīvo vardes, kuras ķert ierodas stārķu pāris, ap dīķiem tiek veikti stādījumi.

MĀCĪBU SATURS

Skolēni gan piedalās dažādos vides pasākumos, gan paši tos organizē. Skolas attīstības plānā un mācību priekšmetu saturā iespēju robežās tiek iekļauta informācija par vides izglītību, veselīga dzīvesveida pamatprincipiem. Audzinātāju jeb klases stundās pedagogi pastiprināti pievērš uzmanību ekoloģiski tīrās vides un veselīga dzīves veida priekšrocībām.

ATKRITUMI

Skolā atkritumus izved Iecavas pašvaldības komunālā dienesta transports, tas notiek divas reizes mēnesī. Atkritumi joprojām netiek šķiroti.

ENERĢIJA

Skola gada laikā patērē 10000kw elektroenerģijas. Skolas ēka tiek apsildīta ar malku, gadā izlieto 360m3 malkas. Otrā stāva piebūve tiek apsildīta ar elektroierīcēm. 2009.gadā lielākajai skolas daļai nomainīti logi, kas nodrošina siltuma saglabāšanu un kurināmā ekonomiju.

TRANSPORTS

Lielākā daļa skolēnu un skolotāju brauc uz un no skolas ar pašvaldības autobusu. Ķekavas un Baldones novadā dzīvojošos bērnus uz skolu un no skolas ved skolas autobuss. Ja uz skolu skolēns tiek vests ar personisko mašīnu, arī kaimiņu bērni skolā nokļūst ar šo transportu. Atbilstošos laika apstākļos skolēni ierodas skolā ar kājām vai ar velosipēdiem.

VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Skolēni skolas ēdnīcā ēd siltas pusdienas, 1 klases bērni ēd arī launagu. Iecavas pašvaldība apmaksā pusdienas 5./6. gadīgajiem un visiem novada 1. – 4. kl. skolēniem. Vairāku ģimeņu bērniem šķirtas brīvpusdienas.

Dārzeņus un saknes skolas ēdnīca iepērk no vietējām zemnieku saimniecībām. Pusdienu ēdienkarte tiek sastādīta, ievērojot veselīga uztura pamatprincipus un skolēnu vēlmes.   

SKOLAS VIDES VĒRTĒJUMS

Dzimtmisas pamatskola, kas atrodas senā koka muižas ēkā, ir veselību veicinoša skola. Tā ir arī Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedre. 2011.gada 1.septembrī skolai tika piešķirts Mammas dabas vēstniecības statuss.

Atkritumi mūsu skolā netiek dalīti, tie tiek vākti noteiktas krāsas divu veidu konteineros, kurus regulāri izved divas reizes mēnesī.

Šajā mācību gadā jaunums ir tas, ka sāksim šķirot pet atkritumus. To savākšana tiks organizēta atsevišķā plastmasas maisā un nodota atkritumu savākšanas mašīnai pēc vajadzības. Šo šķirošanas nepieciešamību nosaka tas, ka skolā iespējams iegādāties veselīgus dzeramos jogurtus plastmasas trauciņos. Skolēni iecienījuši arī minerālūdeni, ko atnes no mājām pet pudelēs.

Vecās  darba burtnīcas, norakstītās vecās grāmatas tiek savāktas un nodotas makulatūrā, otrreizējai pārstrādei. Vairākās klašu telpās ir izvietotas speciālas kartona kastes, kurās ikdienā nonāk liekie papīri, tas ir, makulatūra. Tā notiek atkritumu šķirošana jau klasēs. Jāpiebilst, ka no daudzām darba burtnīcām esam atteikušies par labu materiālu saudzēšanai un taupīšanai. Ikdienas dzīvē samazinām papīra izmantošanu. Papīra lapas tiek kopētas no abām pusēm, pierakstiem lietojam jau aprakstītas lapas. Mazāk svarīgiem pārbaudes darbiem tiek izmantotas jau lietotas lapas. Tā kā skolā ir divas interaktīvās tāfeles un viens projektors, mācību stundās ir iespēja samazināt papīra izmantošanu, izmantojot IT priekšrocības un iespējas. Vizuālās mākslas stundās tiek izmantots zīmēšanas papīrs, kas iegūts no makulatūras pārstrādes. Kopēšanai iegādājas papīru, kam arī ir otrs mūžs.

 Izlietotās baterijas vācam speciālā konteinerā un pēc tam nododam pārstrādei.

Strādājot pie ekotēmas „ Atkritumi”, dažādu dekoru veidošanai izmantosim jau lietotas lietas, piemēram, 7.klases telpas dekora pamatā ir izmantotas vecas disketes, ekokalendārs veidots no izlietotu disku tukšajiem vāciņiem, aktivitāšu klāstā iekļauta modes skate no izlietotām lietām. Mudinām skolēnus lietot atkārtoti, uzlabot lietas. Radošā darbnīca 5.-9.klašu skolēniem palīdzēs apgūt „atkritumu”  izmantošanas tehnoloģijas reālajā darbībā, veicinās radošumu un pašu idejas.

Skolas teritorijā sagrābtās lapas un augu atliekas tiek vāktas komposta kaudzē. Apkārt skolai un skolā ir pietiekams atkritumu urnu daudzums.

Ziemas periodā skolas kurināšanai tiek izmantots 100m3 malkas. Otrā stāva telpās izvietoti elektriskie sildītāji, kas patērē elektroenerģiju gadā, tas ir 50 tūkstoši kW. Lielāko elektroenerģiju patērē sildītāji un siltā ūdens boileri. Skolā klasēs tiek izmantotas dienasgaismas lampas. Lielākie siltuma zudumi skolā - nenosiltinātais jumts, veci logi, nesiltinātas grīda. Uz klimata pārmaiņām ietekme minimāla, jo kurinām ar malku.

Šogad mūsu mērķis: samazināt nelietderīgu enerģijas izmantošanu, samazināt elektrības patēriņu skolā.

Skolas īpatnība ir tā, ka lielākā daļa skolēnu un skolotāju dzīvo līdz 10 km attālumā no skolas. Šis attālums nav piemērots videi draudzīgam transportam - velosipēdam un pārvietošanos ar kājām. No Iecavas līdz skolai skolas darbiniekus un skolēnus ved pašvaldības autobuss.

Skolas autobuss ir labā tehniskā stāvoklī un nerada liekus izmešus gaisā. Transports pie skolas ir pietiekami drošs. Vecāki savstarpēji organizējas un ar personīgo auto uz skolu ved arī kaimiņu bērnus. Izmantotā transporta radītā ietekme uz klimatu minimāla.

Skolas ēdnīcai nepieciešamo produkciju iepērk no vietējiem ražotājiem un vietējiem zemniekiem. Iegādātā pārtika atbilst sezonai. Pārtikas produktus pērk lielos iepakojumos, notiek taras apmaiņa. Iespēju robežās, skolas ēdnīcas saimnieces gatavo sulu, kompotus, ievārījumus no skolas ābeļdārzā augošajiem āboliem. Iegādātie pārtikas produkti atbilst visām PVD prasībām un normām. Ēdnīcas vadītāja veic precīzu kalkulāciju, tāpēc pārtikas pārpalikumus ir minimāls un to neizmet. Skolā ievēro veselīga uztura padomus, nav pieejami  neveselīgi produkti (kādreiz skolas kafejnīcā varēja nopirkt našķus, šobrīd tas ir aizliegts vadības līmenī). Pusdienās pieejams bagāts dārzeņu un augļu salātu piedāvājums, plaša piena produktu izvēle - piens, dzeramais jogurts, kefīrs, saldie sieriņi, pudiņi. Skolēni rudens periodā našķojās ar āboliem, no skolas ābeļdārza. 9.klase pavasarī to plāno papildināt ar jauniem augļu kokiem.

Mācību plānā iekļauts pietiekami daudz fizisko aktivitāšu, audzēkņi ikdienā starpbrīžos un pēc stundām izmanto spēļu, rotaļu laukumus un divus sporta laukumus. Katru pēcpusdienu tiek organizētas pagarinātās grupas nodarbības, kuru laikā skolēni izmācās nākošajai dienai, spēlē galda spēles, iet ārā, apmeklē bibliotēku, ir datorpieeja un turpina pašizglītību. Ziemā bērni slēpo, slido uz skolas dīķa un vizinās ar ragaviņām. Esam iecienījuši mazos pārgājienus uz tuvējo mežu un sniega kaujas skolas parkā. Nākotnē nepieciešams nodrošināt skolēniem relaksācijas telpu, kurā būtu mīkstas mēbeles atpūtai un mūzikas centrs.

Skolēnos tiek veidota izpratne par dzīvesveida un patēriņa ietekmi uz vidi. Tiek izzināta tīras vides un veselības savstarpējā saikne, to izzinot projektu nedēļu ietvaros. Regulāri notiek skolas apkārtnes sakopšanas talkas, kas veicina fizisko veselību, saliedē klašu kolektīvus, uzlabo emocionālo labsajūtu un rada gandarījumu par sakoptu visi. Sakoptā teritorija kalpo atpūtai, rekreācijai, relaksācijai un audzina. Šādā vidē ir patīkami uzturēties. Sakoptai videi piemīt augsta emocionāli labvēlīga aura, kurā veidojas labas attiecības. Skolas teritorijā atrodas vēsturiskais muižas parks, liepu aleja. Skolēnu saime veido apstādījumus, kas iekļaujas vēsturiskajā ainavā. Skolas apkārtne ir piemērota āra nodarbībām, tajā var izzināt dabu un sugu daudzveidību, simbiozi. Bērni izveidojuši „Zaļās” klases maketu, ko plānojam īstenot dzīvē. Skolas tuvumā ir izveidota mācību procesā izmantojama dabas taka. Šajā mācību gadā turpināsim veidot pļavas ainavu un rekonstruēsim lielo skolas priekšas puķu dobi.

Skolai ir izstrādāts skolas apkārtnes labiekārtošanas plāns, pēc kura ierīkojam jaunos apstādījumus. Skolas apkārtnē ir mežs, bet tā kā tas ir privātais mežs, to nevar izmantot pētīšanai. Tomēr pavasaros regulāri piedalāmies LVM piedāvātajās aktivitātēs, stādam kociņus, kopjam mežu, braucam izzinošās ekskursijās.

Ūdens patēriņš skolā galvenokārt saistīts ar sanitārajiem mezgliem - tualetēm, izlietnēm, virtuvi. Lielu ūdens zudumu nav, ja tek kāds ūdens krāns, tas nekavējoties tiek salabots, bērni tiek mācīti, mazgājot rokas, ekonomēt ūdeni, lietojot mazu ūdens strūklu. Virtuvē trauki tiek mazgāti divās izlietnēs, trauku mazgājamo mašīnu nav. Skolas apkārtnē esošos apstādījumus laista ar dīķa ūdeni.

Skolas mācību saturā ir iekļauti vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības principi. Tas ir izdarīts visos mācību priekšmetos iespēju robežās. Skolēni piedalās un paši organizē konkursus un sacensības par vides aizsardzību. Iecavas pašvaldība atbalsta Ekoskolas iniciatīvas, vecāki tiek iesaistīti projektu norisē skolā. Vietējai sabiedrībai par ekoskolas aktivitātēm cenšamies regulāri ziņot ar vietējo laikrakstu palīdzību. Sadarbojamies ar kaimiņu novada Ekoskolām Vecumniekos un Skaistkalnē. Šajā mācību gadā plānojam vairāk mudināt skolēnus iesaistīties savu ideju reklamēšanā novada robežās, iesniedzot priekšlikumus pašvaldībai, piemēram, par pet pudeļu savākšanu īpašā konteinerā.

Ar katru gadu mūsu skolā darba rezultāti kļūst daudz jūtamāki, redzamāki, ievērojamāki. Mūsu darbus sāk atpazīt un novērtēt. Jaunām idejām un darbiem ir atvērtāki mums apkārt esošie cilvēki. Kopā kļūstam atbildīgāki pret apkārtējās vides veselību. Maināmies mēs un palīdzam mainīties arī apkārtējiem cilvēkiem gan ģimenēs, gan sabiedrībā.

Attīstības dinamika ir ar pluss zīmi. Skolēni labprāt stāda mežu un izprot, kādēl tas nepieciešams. Sakopšanas talku laikā skolēni vairs nededzina lapas, bet veido kompostu un zina, kur to izmantot. Skolēni ar apziņu šķiro atkritumus, jau klasē zina, kur liekami vairākkārt izmantotie papīri, atkārtoti lieto burtnīcu un grāmatu vāciņus, kamēr tie nolietojas pilnībā. Skolēni izprot taupības nozīmi un ikdienā taupa lietas, ūdeni, enerģiju, elektrību. Aktīvi iesaistās makulatūras un izlietoto bateriju vākšanā. Mudina taupīt, šķirot, vākt arī ģimenēs un kaimiņos.