Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Aktualitātes

19907

Mācību apguvi uzlabo aizraujošas nodarbes
20.04.2009


Piemēram, lai pilnveidotu skolēnu iespējas apgūt vācu valodu, mācību iestāde vēlas turpināt sadarbību ar Gētes institūtu. Pašlaik notiek sarakste starp izglītības iestādes vadību un institūcijām Vācijā, stāsta pamatskolas direktores vietniece mācību darbā un vācu valodas skolotāja Lolita Krēmere. Izglītības iestādes pedagogiem un skolēniem jau ir pieredze bilžu grāmatu darināšanā. Audzēkņi tām veidoja zīmējumus pamatskolas direktores un vizuālās mākslas skolotājas Janas Arājas vadībā, kā arī tulkoja dialogus vācu valodā. Izmantojot bilžu grāmatas, var mācīties četras valodas – latviešu, krievu, angļu un vācu. Materiālus izmanto Gētes institūtos. Šajās aktivitātēs iesaistījās arī Kintija Liepiņa, Elīza Arāja, Justīne Kante un Una Šķipare. Viņas «Bauskas Dzīvei» atzina, ka bilžu grāmatu veidošana palīdz apgūt angļu un vācu valodu, tas ir interesants darbs.


Dzimtmisieši ir ilustrējuši un tulkojuši Maksa Felthausa grāmatu «Vardulēns un svešais». Stāsta Lolita Krēmere: «Darba pamatideja – svešinieku nekur nepieņem. Taču, kad iepazīst, pārliecinās, ka atnācējs nav tik slikts. Tā kā esam veselību veicinoša skola, mums minētā tēma ir aktuāla. Esam guvuši pieredzi, iekļaujot mācību apguvē arī audzēkņus ar lielām veselības problēmām.»

Dzimtmisas pamatskola katru gadu piedalās rajona vācu valodas konkursā «Mans mīļākais dzejolis vācu valodā». Aktīva ir vācu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja Silvija Dubulte, labus vārdus teic Lolita Krēmere.

Mācību iestāde saņēmusi uzaicinājumu piedalīties «Eurofortis» projektā «Didacticoop». Tā mērķis – sagatavot metodisko materiālu mācību darbam. Projekta dalībnieki pētīs, kā bērni labāk uztver mācību vielu, izmantojot dažādas mācību metodes atbilstīgi atšķirīgām vecuma grupām.

Vēl pedagogi «Comenius» skolu partnerībai pieteikuši ieceri «Dabaszinības ikdienas dzīvē». Projektā sadarbosies piecu valstu – Vācijas, Spānijas, Polijas, Portugāles un Latvijas – pārstāvji, bet vadošā partnere būs Vācija. Jau veikti priekšdarbi, projektu nedēļā pētot norises augu valstī. Piemēram, jaunāko klašu audzēkņi iestādīja sīpolus un novietoja tos dažādās vietās, atšķirīgi arī kopjot (saulainā, ēnainā, siltākā, vēsākā vietā, vairāk vai mazāk laistot u. tml.). Viņi vēroja un vērtēja dārzeņu augšanu. Līdzīgs eksperiments veikts, plaucējot dažādus koku zarus. Vēl skolēni pētīja graudus, ķērpju labvēlīgo ietekmi uz elpošanas sistēmu. Šie augi ir dažādi, tie piesārņotā gaisā neaug. Savukārt 8. klases bērni izzināja koku sugu izplatību skolas apkārtnē.

Mācību iestādes direktore Jana Arāja stāsta, ka audzēkņi ir aktīvi vides akciju dalībnieki. Vairāki skolēni pašlaik darbojas «Mammasdabas» meistarklasē «Izzini mežu», Dabas muzeja rīkotā konkursā «Cielavas gudrība». Gvido un Raivo Voronas jau no 5. klases iesaistījušies Latvijas Ornitoloģijas biedrībā. Pamatskola Latvijas Dabas fonda makulatūras vākšanas akcijā savāca 1800 kilogramu nederīgu un vecu papīru. Piektā, astotā un devītā klase piedalījās visos trijos «Zaļākās klases» konkursos. Audzēkņi tajos pārliecinājās, ka dabaszinības ietekmē mūs ikdienā. Pamatskolas nākamais mērķis ir iesaistīties ekoskolu programmā, ko atbalsta Vides izglītības fonds. Tā interneta vietnē www.videsfonds.lv rakstīts, ka ekoskolas ir atvērta un demokrātiska programma, kas sniedz iespēju skolēniem veidot un īstenot aktīvu attieksmi un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās.

 

Avots: www.bauskasdzive.lv
      Atpakaļ