Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Aktualitātes

19849

Interesantiem pasākumiem bagāts mēnesis.
25.11.2011


Dzimtmisas pamatskolā skolotāji papildina savas zināšanas pedagogu tālākizglītības kursos "Skolas mācību procesa modernizācija, izmantojot portālu Uzdevumi.lv", kā arī skolotājiem sākās pedagogu tālākizglītības kursi „Pedagoģiskā procesa organizācija  klasē, kurā iekļauti skolēni ar speciālām vajadzībām”.

Turpinās ar skolas ekopadomes 2011./2012. mācību gada vides kodeksa tēmu „Veselīgs dzīves veids” saistītie pasākumi.

Skolas ekopadome novembrī aktīvi organizē skolēniem dažādus veselīgu dzīvesveidu popularizējošus un veicinošus pasākumus. 9.novembrī konkurss „Rudens veltes veselībai” notika 1.-4.klašu grupai, konkursa vadītāju lomā iejutās paši ekopadomes dalībnieki Elvita Ērgle, Sabīne Liepiņa, Santa Baņģe, Līga Skuja, Normunds Graudiņš, Mārtiņš Jurkovskis Toms Šķipars un Raivo Feldmanis. 11.novembrī konkurss „Rudens veltes veselībai” notika arī 5.-9.klašu grupai, konkursu vadīja skolotāja Māra Slapiņa. Skolēni šajā konkursā minēja krustvārdu mīklas par dārzeņiem, asināja prātu, pareizi saliekot tautasdziesmas no dotajiem vārdiņiem, lika arī puzles ar augļu attēliem, minēja mīklas un pildīja arī citus āķīgus uzdevumus.

11.novembrī 5.-9.klašu komandām notika arī veselīgo salātu pēcpusdiena, šajā pasākumā skolēniem bija jāsagatavo un glīti jānoformē veselīgu salātu recepte un jādemonstrē šo salātu pagatavošana, kā arī vēlāk salāti tika baudīti un vērtēti arī pēc to sastāva, vispārējā noformējuma un garšas. Augstāko punktu skaitu saņēma 5.klases komanda – Agnese Mūriece, Sintija Graudiņa un Rebeka Šastakoviča.

Skolas ekopadomes dalībnieki Normunds Graudiņš, Diāna Meļņika un Līga Skuja radoši un ar izdomu gatavo afišas ekopadomes organizētajiem pasākumiem.

Skolēni aktīvi iesaistās Comenius projekta „Taupi enerģiju – planētas nākotne ir Tavās rokās” darbā.

Skolā apskatei izlikti jau divi skolēnu sagatavotie plakāti - 4.klases skolēnu sagatavotais plakāts par tēmu „Plūdi un vētras”, 5.klases skolēni sagatavoja sagatavoto  plakātu par tēmu „Vietējās dabas katastrofas”. Arī pārējo klašu skolēni aktīvi veic projekta darba plānā paredzētos darbiņus - veido kolāžas, raksta pārdomas, gatavo un liek puzles, kā arī veic izpētes darbus par vietējām un globālām dabas katastorfām un ūdens piesārņošanu  9.klases skolēnu uzdevums ir veikt mērījumus par elektrības patēriņu skolā un salīdzināt tos pa mēnešiem.

Vizuālās mākslas pulciņā, skolotājas Janas Arājas vadībā, skolēni zīmē projekta logo. Labākie darbi tiks izstādīti novembra beigās projekta darba grupas tikšanās vizītē Islandē.

Godinam varoņus un svinam Latvijas valsts svētkus.

Patriotisma nedēļas ietvaros, 11.novembrī, 7. un 8.klases zēni Ģirts Ugorenko, Edgars Skrastiņš, Kristiāns Rubenis, Reinis Āboliņš, Elvis Antonovičs, Rolands Dmitrijevs, Armands Malanka, Mārtiņš Varlamovs, Valters Matuļenko, Gvido Vorona, skolotājas Samītes Fluginas vadībā, godinot Lāčplēša dienas varoņus, ar A.Čaka dzejas rindām no poēmas „Mūžības skartie” sveica skolas kolektīvu. Kā ierasts, arī šogad Dzimtmisas pamatskolas skolēni piedalījās Iecavas lāpu gājienā. Lai tumšajā laikā skolēni būtu pamanāmi, lieti noderēja vizuālās mākslas pulciņa laikā skolēnu darinātie atstarotāji. 5.-9.klašu skolēni vēstures kabinetā pie sienas būvēja labo darbu ķieģeļu sienu, „ķieģelīšos” skolēni rakstīja labo darbu aprakstus un zīmēja zīmējumus.

16.novembrī notika Latvijas Republikas proklamēšanas 93.gadadienai veltīts pasākums ar skolēnu uzstāšanos un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 5. kursa kadetu R.Jankevica un A.Strautiņa dalību. Teātra pulciņa dalībnieki bija sagatavojuši svētku priekšnesumu par Latviju caur gadalaikiem. Kadeti prezentēja skolēniem Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmiju, saistoši un interesanti skolēnus iepazīstināja ar dažādām priekšrocībām un izaugsmes iespējām, mācoties LNAA un atbildēja uz skolēnu daudzajiem jautājumiem.  Pasākuma nobeigumā visi noskatījās videofilmu par „Melnās kafijas vakaru”, radot dziļākas zināšanas par notikumu attīstību no 1918.gada 18.novembra līdz 1919.gada 11.novembrim.

17.novembrī Iecavas novada organizētajā Latvijas Repulikas proklamēšanas 93.gada dienai veltītajā pasākumā ar Iecavas „Gada Cilvēks” balvu pasniegšanu skolotāji, skolēni un viņu vecāki un skolas absolventi sveica skolotāju Velgu Ērgli ar augstā apbalvojuma saņemšanu. Patriotu nedēļas pasākumi bija emocionāli, tie stiprināja skolēnu patriotisma jūtas un lepnumu par savu valsti.

Avots: www.iecava.lv
      Atpakaļ