Dzimtmisas pamatskola,
Dzimtmisa, Iecavas novads,
Latvija, LV-3913

+371 639 46129,
skola@dzimtmisa.lv
 
 

Aktualitātes

Dzimtmisas pamatskolā 85.izlaidums.
16.06.2015


Piektdien, 12.jūnijā, skolas parkā valdīja svētku noskaņa. Saulainais laiks, krāšņā vide, saposušies absolventi, skolotāji, vecāki un viesi - tas viss veltīts kārtējam skolas izlaidumam.

Dzimtmisas pamatskolā 85.izlaidums
FOTO: no skolas albuma

Apliecību par vispārējo pamatizglītību saņēma 11 absolventi. Visaugstākos mācību sasniegumus ieguva Estere Romanovska

un Ildze Jurkovska - valsts pārbaudes darbos 9,25 balles. Abas meitenes tika apbalvotas ar Iecavas novada domes Atzinības

rakstu un naudas balvu. Estere latviešu valodas un Latvijas vēstures eksāmenos saņēma augstāko vērtējumu. Ildze augstāko

vērtējumu saņēma latviešu valodas eksāmenā. Labi mācību sasniegumi, centība un pozitīva attieksme visu gadu garumā

raksturoa Elvitu Ērgli; valsts pārbaudes darbos viņa ieguvusi vidējo vērtējumu 7,39 balles.

Visaugstākos vērtējumus absolventi ieguva Latvijas vēstures eksāmenā.

Absolventus sveica Iecavas novada domes Izglītības nodaļas vadītāja Vija Ieleja, direktore Jana Arāja, pirmā klases audzinātāja

Inese Krīgena, izlaiduma klases audzinātāja Iveta Salgrāve. Izlaiduma noskaņu ar dziesmām emocionāli bagātināja mūsu

skolas mūzikas skolotāja Judīte Sirsniņa, un ar flautas spēli priecēja Alise Luidmane.

Direktore pateicās vecākiem par ilggadēju atbalstu un sadarbību ar skolu. Atzinības rakstu saņēma: Romanovsku, Jurkovsku,

Kalniņu, Ērgļu, Skalderu un Matīsa Skujas ģimene.

Prieks, ka pirmo izglītības dokumentu saņēma visi absolventi. Iestādes vadība izsaka pateicību skolas kolektīvam par

ieguldīto darbu, sapratni, individuālas pieejas nodrošināšanu ikvienam skolēnam.

Katram absolventam ir skaidra nākotnes vīzija un izvēlēta nākamā izglītības iestāde. Skolas kolektīva vārdā novēlu absolventiem

veiksmi, neatlaidību, pacietību turpmākajā izglītības ieguvē.

 

AVOTS: www.iecava.lv
      Atpakaļ